Privacybeleid

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die dierenkliniek- Othene wordt verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je je persoonsgegevens aan dierenkliniek- Othene verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Dierenkliniek- Othene, Otheensedreef 1. 4533 PH Terneuzen, KvK nummer………
De functionaris leden/ bezoekers is bereikbaar via email-adres of telefoonnummer contact op te zoeken met de verantwoordelijke.

2. Welke gegevens verwerkt dierenkliniek- Othene en voor welk doel?
2.1. In het kader van bezoek aan de website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam.
b) Telefonnummer(s), emailadres.

2.2. Dierenkliniek- Othene verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: informatie en onze diensten voor uw huisdieren.

  1. a) Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact.
    b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van dierenkliniek Othene.

2.3. Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst

gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met dierenkliniek- Othene en je te informeren

over de ontwikkelingen van dierenkliniek- Othene.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Dierenkliniek- Othene gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de mail.

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

3.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Dierenkliniek- Othene passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Dierenkliniek- Othene gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

4. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.